Giới Thiệu – Đậu Khắc Nam

Email : info@khacnam.net

Skype : khacnam26

Di động : 0975 75 73 75

Web : www.khacnam.net

Thông tin thanh toán

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VCB , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
CTK. Đậu Khắc Nam
STK. 0461 0004 67330
NGÂN HÀNG Á CHÂU – ACB  Chi Nhánh Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
CTK: Đậu Khắc Nam
STK. 1885 46409
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Chi Nhánh Chi nhánh Bình Dương
CTK: Đậu Khắc Nam
STK. 0108069925